Fundacja rozpoczęła działalność w roku 2017. Rada Fundacji, jak i Zarząd, składają się z osób powszechnie znanych i szanowanych
w kręgach kulturalnych Łodzi. Ich dotychczasowa działalność, przed powstaniem Fundacji, wygenerowała szereg bezpośrednich kontaktów
z artystami, twórcami, ludźmi kultury. W Radzie Fundacji działają powszechnie znani muzycy, pedagodzy, publicyści, radiowcy i pisarze.
Ich wieloletnie doświadczenie owocuje szeregiem kontaktów branżowych przekładających się na możliwości organizacyjne i promocyjne. 

Andrzej "Idon" Wojciechowski - publicysta, autor książek poświęconych historii jazzu, muzyk, członek legendarnego zespołu "Melomani".
Krzysztof Raczyński - inżynier włókiennik, wynalazca, muzyk i dydaktyk.
Jerzy Kapała - redaktor naczelny internetowej rozgłośni Proradio.pl.
Michał Padkowski - Zarządu Fundacji, publicysta, manager i organizator imprez, twórca Letniej Akademii Jazzu, animator życia kulturalnego, działacz sportowy, dziennikarz współpracujący z mediami lokalnymi (Radio Łódź) i ogólnopolskimi (proradio.pl, Jazz Forum), manager zespołów muzycznych.
Anita Mertyn - ekspert w zakresie pozyskiwania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE oraz MKiDN, koordynatorka i producentka projektów muzycznych.

Działania Fundacji wspierają wolontariusze:
Igor Mertyn - scenariusz filmowy i produkcja filmowa, absolwent Socjologii Kultury i Wydziału Organizacji Produkcji PWSFTViT w Łodzi
Ksiądz Piotr Nowak - koordynacja projektów Etno-Polska oraz projektów muzycznych,
vacat - koordynacja projektów kulturalnych,
Luka - montaż filmowy, absolwent PWSFTViT w Łodzi.

 

Przewodniczący Rady Fundacji - Ś.p. Andrzej "Idon" Wojciechowski

zdjj

Andrzej "Idon" Wojciechowski urodził się w Łodzi. W latach 1950-1953 studiował filologię rosyjską na Uniwersytecie Łódzkim. W roku 1957 ukończył Łódzką Szkołę Filmową, Wydział Organizacji Produkcji, a jego film dyplomowy to "RONDO", 
w reżyserii Janusza Majewskiego, z udziałem Sławomira Mrożka. Pracował w redakcji muzycznej Polskiego Radia, następnie jako producent filmów TV w Łódzkim Ośrodku Telewizyjnym.

Razem z Jerzym Matuszkiewiczem, Andrzejem Trzaskowskim i Witoldem Sobocińskim stworzył zespól jazzowy "Melomani", w którym grał na trąbce. Andrzej "Idon" Wojciechowski był równocześnie filmowcem, muzykiem, dziennikarzem i żeglarzem. Blisko współpracował ze Studenckim Teatrem Pstrąg. Współtworzył Polskie Archiwum Jazzu, Festiwal Filmów Jazzowych oraz Stowarzyszenie jazzowe Melomani. Był laureatem nagrody Ambasady USA za esej pt."Opisanie Kalifornii". Za całokształt działalności otrzymał Grand Prix "Stowarzyszenia Jazzowego Melomani."

W oparciu o ten kapitał ludzki Fundacja realizuje następujące zadania w sferze kultury:

 1. Promocja muzyki polskiej w ramach programów stypendialnych dla młodych twórców (do 30 roku życia), finansowanych ze środków zewnętrznych.
 2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój i promocję polskiej muzyki.
 3. Realizacja projektów finansowych ze środków krajowych i Unii Europejskiej, dotyczących szeroko pojętej kultury muzycznej,
 4. Produkcja filmów dokumentalnych o tematyce muzycznej.
 5. Produkcja przedsięwzięć muzycznych – spektakle muzyczne i słowno-muzyczne.
 6. Organizacja spotkań międzynarodowych dla młodzieży, dotyczących kultury muzycznej, w ramach programów wspólnotowych Unii Europejskiej.
 7. Produkcja i wydawanie płyt: CD, DVD, MP-3, WAVE.
 8. Wydawanie książek i czasopism.
 9. Działalność charytatywną, polegająca na ułatwianiu dostępu do dóbr i „produktów” kultury.
 10. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii.
 11. Prowadzenie kursów i szkoleń.

Kontak do nas

Fundacja Wspierania i Rozwoju Kultury - Via Culturae

ul. Łąkowa 3/5 a, lok. 34
90-562 Łódź
tel. 42 6793 794, mob. 501 044 007
Nr konta: 86195000012006001514340002 Idea Bank

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2017 tomkam.pl