Projekt "Bezcenne miejsce"

Celem zadania było wsparcie lokalnej społeczności w pielęgnowaniu lokalnej kultury, w zakresie oraz prezentacja twórczości lokalnych twórców dla szerszej publiczności, w miejscach o utrudnionym lub zerowym dostępie do żywej kultury. 

W okresie od października do 20 listopada 2018 mieszkańcy gminy Góra Świętej Małgorzaty i okolicznych gmin powiatu łęczyckiego mogli obejrzeć wystawę fotograficzną, wziąć udział w warsztatach odnawiania drzwi w kolegiacie oraz udział w koncercie muzyki ludowej w wykonaniu Adama Struga,Hipolita Woźniaka i lokalnego chóru działającego na terenie gminy i muzyków.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  • Organizacja warsztatów - zostały przeprowadzone warsztaty renowacji drzwi wejściowych do Archikolegiaty w Tumie. Warsztaty prowadził konserwator zabytków. Udział w warsztatach wzięły osoby zgromadzone wokół parafii, które stanowią nieformalną grupę osób dbających
    o zabytek i pielęgnujący jego dziedzictwo i historię. Warsztaty miały na celu wspomagać lokalne społeczności w działaniach twórczych.
  • Ogłoszenie konkursu fotograficznego - na stronie parafialnej oraz parafialnym facebooku, podczas ogłoszeń niedzielnych w Kościele został ogłoszony w październiku 2018 roku konkurs fotograficzny pod nazwą "Kolegiata w moim ujęciu" W ramach konkursu zostało nadesłanych 17 zdjęć. Były to zdjęcia zrobione różną techniką fotograficzną prezentujące zabytek jakim jest Archikolegiata w Tumie. Są to zdjęcia  zrobione w różnych porach dnia i nocy. Została powołana komisja, która wybrała trzy najlepsze prace.
  • Organizacja wystawy fotograficznej w kolegiacie - z nadesłanych zdjęć zostały wybrane pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce. Laureaci otrzymali nagrody w postaci albumów fotograficznych, które zostały oficjalnie wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu. Wystawę można był oglądać w Archikolegiacie w Tumie od 10 do 20 listopada. Została ona ustawiona w bocznej nawie na sztalugach. Zdjęcia zostały zabezpieczone w antyramach.
  • Organizacja koncertu Adama Struga i Hipolita Woźniaka, muzyki ludowej z ziemi łęczyckiej wraz ze wspólnym muzykowaniem społeczności lokalnej (śpiew i wspólna gra na instrumentach) - kolejnym krokiem była organizacja koncertu w dniu 18.11.2018 roku tj., 
    w niedzielę. Wstęp na koncert był bezpłatny. Podczas koncertu można było usłyszeć muzykę ludową, wspólnie śpiewać oraz grać na instrumentach.
  • Rejestracja audio-video trzech wydarzeń - wydarzenia, które odbyły się podczas projektu zostały zarejestrowane.  

Mieszkańcy gminy mogli obcować z łatwo dostępną sztuką muzyki najwyższej próby, a o ich udziale w życiu kulturalnym przestało przesądzać wykluczenie ekonomiczne czy brak lokalnej infrastruktury kultury.

Założone cele z projektu zostały osiągnięte.
Rezultatami projektu są: wystawa fotograficzna "Kolegiata w moim ujęciu", koncert Adama Struga i Hipolita Woźniaka wraz z innymi muzykami oraz warsztaty renowacji drzwi w kościele.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska.
Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2017 tomkam.pl