SingingCom - Wspólnota śpiewania - wymiana doświadczeń na temat praktyk aktywizacji osób dorosłych i seniorów poprzez chór

               

"SingingCom - Wspólnota śpiewania - wymiana doświadczeń na temat praktyk aktywizacji osób dorosłych
i seniorów poprzez chór"

Projekt Erasmus+ Edukacja dorosłych
KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Umowa nr 2020-1-PL01-KA204-082125

Miło nam poinformować, że Fundacja VIA CULTURAE rozpoczęła realizację swojego pierwszego projektu w ramach programu Erasmus+.
W dniu 16 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie online - Kick-off meeting, które pierwotnie było planowane w Łodzi, ale z powodu ograniczeń związanych z pandemią Covid-19, odbyło się z w formie telekonferencji. 

Terminy realizacji projektu: 01.11.2020 - 30.04.2022
Czas trwania projektu: 18 miesięcy

W projekcie biorą udział cztery instytucje partnerskie:

  1. Fundacja VIA CULTURAE - koordynator projektu   /Polska/
  2. DANTE - Ustanova za obrazovanje odraslih   /Chorwacja/
  3. DISORA - Društvo za izobraževanje in socialni razvoj   /Słowenia/
  4. NHE - Nevelők Háza Egyesület   /Węgry/

 Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń z zakresu aktywizacji społecznej, kulturalnej oraz Lifelong Learning osób dorosłych oraz seniorów, poprzez śpiewanie w chórach.

  • Grupę docelową projektu stanowią dyrygenci chórów amatorskich dla seniorów i chórów międzypokoleniowych oraz koordynatorzy chórów: 4 dyrygentów, 4 koordynatorów chórów.
  • Grupę pośrednią stanowią członkowie chórów: około 80 osób.

Rezultatami projektu będą:

  • Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, podczas 4 międzynarodowych spotkań projektowych oraz wideokonferencji.
  • Realizacja warsztatów chóralnych, w czterech instytucjach partnerskich.
  • Realizacja koncertu finałowego transmitowanego online, w kwietniu 2022 roku.
  • Zebranie i opracowanie, w formie broszury, przykładów najlepszych praktyk i metod pracy z amatorskimi chórami międzypokoleniowymi, chórami składającymi się z seniorów i dorosłych (aktywizacja seniorów i dorosłych; metody nauczania emisji głosu; ćwiczenia kształtujące prawidłową technikę oddychania; ćwiczenia z zakresu kształcenia słuchu i kształtowania poczucia rytmu; ćwiczenia kształtujące nawyki prawidłowej impostacji głosu); broszura zostanie udostępniona w formie pliku PDF na stronach internetowych instytucji partnerskich i przesłana pocztą elektroniczną do wszystkich zainteresowanych osób i instytucji, np. centrów kultury itp.


Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2017 tomkam.pl